امیرحسین سبحانی

درباره من

دکتر امیرحسین سبحانی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی محض @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1399/7/29)

استنادات

50

h-index

4

i10-index

2

مؤلفین همکار

5

اسکوپوس

(1399/7/25)

استنادات

29

مقالات

5

h-index

4

مؤلفین همکار

5

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1391-1395

دکتری

علم و صنعت ایران

1387-1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1383-1386

کارشناسی

دانشگاه سمنان

تجارب

مهارت ها

برنامه نویسی ++C

برنامه نویسی متمتیکا

برنامه نویسی میپل

برنامه نویسی متلب

برنامه نویسی Python

spss

اولویت های پژوهشی

معادلات دیفرانسیل تصادفی

محاسبات موازی

ریاضیات مالی

نظریه تقریب

موجک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
متغیرهای تصادفی- تابع توزیع و ...   (128 بار دانلود)
تمرینات سری دوم- احتمال بخش دوم   (174 بار دانلود)
تمرینات معادلات دیفرانسیل جداشدنی و همگن   (23 بار دانلود)
معادله دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال   (68 بار دانلود)
متغیر های تصادفی   (213 بار دانلود)
احتمال-بخش سوم (فرمول احتمال کل و فرمول بیز)   (314 بار دانلود)
احتمال-بخش دوم (احتمال شرطی)   (219 بار دانلود)
مفاهیم اولیه و معادلات دیفرانسیل جداشدنی   (104 بار دانلود)
مرتبه معادله دیفرانسیل، معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر یا جدا شدنی، معادلات دیفرانسیل قابل تبدیل به معادله دیفرانسیل جداشدنی، معادله دیفرانسیل همگن
تمرینات سری اول   (294 بار دانلود)
احتمال- بخش اول   (382 بار دانلود)
ترکیبیات   (348 بار دانلود)
تمرین ریاضی یک- کاربرد انتگرال، انتگرال ناسره و سری   (170 بار دانلود)
حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری توانی   (74 بار دانلود)
دنباله و سری   (83 بار دانلود)
انتگرال های غیر عادی   (75 بار دانلود)
کاربرد انتگرال- قسمت دوم   (105 بار دانلود)
تمرین معادلات سری سوم   (44 بار دانلود)
ریاضی یک- انتگرال معین و کاربرد آن تا قبل از محاسبه حجم   (97 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- ادامه لاپلاس- کلاس مجازی   (86 بار دانلود)
معادلات دیفرانسیل جلسه دوازدهم تا چهاردهم کلاس مجازی-تبدیل لاپلاس   (110 بار دانلود)
اتگرال گیری- تغییر متغیرهای مثلثاتی، توابع مثلثاتی،تغییر متغیر گویاساز، دوجمله ای دیفرانسیلی و ...   (120 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- توابع گویا- تجزیه به کسرهای جزئی   (150 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه دهم و یازدهم -کلاس مجازی   (108 بار دانلود)
تمرین مبانی احتمال- سری دوم   (88 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- روش جزء به جزء   (150 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- تغییر متغیر   (157 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه هشتم و نهم -کلاس مجازی   (117 بار دانلود)
جزوه-مبانی احتمال- 7 اردیبهشت   (116 بار دانلود)
تمرین آمار مقدماتی- سری اول   (131 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه ششم و هفتم -کلاس مجازی   (131 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- مقادیر اکسترمم، قضیه رل و مقدار میانگین،...-کلاس مجازی   (140 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ریاضی یک   (99 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل   (92 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسل- آدامز   (88 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کاربردمشتق- هوپیتال-کلاس مجازی   (139 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسیل - استوارت   (81 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- توابع هذلولوی-کلاس مجازی   (117 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه پنجم -کلاس مجازی   (180 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه چهارم کلاس مجازی   (173 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کلاس مجازی- به روز شده 24 فروردین   (198 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه اول تا سوم کلاس مجازی   (208 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
a_sobhani@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس