امیرحسین سبحانی

درباره من

دکتر امیرحسین سبحانی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی محض @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1403/4/3)

استنادات

120

h-index

6

i10-index

6

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1403/3/31)

استنادات

88

مقالات

9

h-index

6

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1386

کارشناسی

دانشگاه سمنان

1387-1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1391-1395

دکتری

علم و صنعت ایران

تجارب

مهارت ها

برنامه نویسی ++C

برنامه نویسی متمتیکا

برنامه نویسی میپل

برنامه نویسی متلب

برنامه نویسی Python

spss

Microsoft excel

اولویت های پژوهشی

روش شبیه سازی مونت کارلو

معادلات دیفرانسیل تصادفی

محاسبات موازی

نظریه تقریب

ریاضیات مالی

موجک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/29
A numerical method for pricing discrete double barrier option by Lagrange interpolation on Jacobi nodes
Reliability Modeling and Maintenance Optimization for a Repairable System With Heterogeneity Population
IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY(2022)
رضا احمدی, Shaomin Wu*, ^امیرحسین سبحانی
A signature-based approach for reliability modeling and maintenance optimization of a coherent system
COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING(2022)
رضا احمدی*, ^امیرحسین سبحانی
A numerical method for pricing discrete double barrier option by Lagrange interpolation on Jacobi nodes
MATHEMATICAL METHODS IN THE APPLIED SCIENCES(2023)
^امیرحسین سبحانی*, Mariyan Mielev
A Numerical Method for Pricing Discrete Barrier Option by CAS Wavelet
پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی سالانه ریاضی ایران(2021-02-15)
^امیرحسین سبحانی*
EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF LEGENDRE POLYNOMIALS IN PRICING DISCRETELY MONITORED DOUBLE BARRIER OPTION
هفتمین سمینار آنالیز تابعی و کاربرد آن(2023-03-01)
^امیرحسین سبحانی, محمد حسین بهشتی
Elegant approach for pricing option with tow barriers under time-varying coefficient
بیست و پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن(2023-05-03)
محمد حسین بهشتی*, ^امیرحسین سبحانی

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
تمرین سری سوم آمار و احتمال مهندسی   (485 بار دانلود)
معادله بسل   (272 بار دانلود)
آنالیز برداری بخش اول   (448 بار دانلود)
ادامه معادلات دیفرانسیل کامل   (361 بار دانلود)
معادله کامل، معادله برنولی، ریکاتی، معادلات مرتبه اول فاقد x، معادلات مرتبه اول فاقد y، و ...
دنباله ها   (538 بار دانلود)
این فایل در تاریخ 10 دی 1400 به روز رسانی شده است.
سری ها   (487 بار دانلود)
این فایل در تاریخ 10 دی 1400 به روز رسانی شده است.
آمار و احتمال مهندسی- فرزانگان- چگالی توام   (590 بار دانلود)
نمرات مربوط به فقط بخش چگالی توام است و از 5 نمره می باشد.
تقریب خطی و دیفرانسیل   (454 بار دانلود)
تقریب خطی و دیفرانسیل
مشتق   (921 بار دانلود)
مروری بر حد   (998 بار دانلود)
نرم افزار R   (262 بار دانلود)
جدول آماری توزیع فیشر F   (699 بار دانلود)
جدول run test   (634 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال سطح- قضیه دیورژانس و قضیه استوکس   (759 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال سطح- قضیه دیورژانس و قضیه استوکس
آنالیز برداری- انتگرال خط و قضیه گرین   (858 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال خط و قضیه گرین
آزمون فرض- زیستی   (461 بار دانلود)
آنالیز برداری   (818 بار دانلود)
برآورد و فاصله اطمینان - زیستی   (482 بار دانلود)
انتگرال دوگانه- قسمت دوم و انتگرال سه گانه   (977 بار دانلود)
خلاصه فرمول های توابع برداری   (781 بار دانلود)
انتگرال دوگانه قسمت اول   (1114 بار دانلود)
داده های spss   (382 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت چهارم   (831 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت سوم   (1005 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان پایان ترم ریاضی عمومی 2   (699 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان میان ترم ریاضی عمومی 2   (737 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت دوم   (1302 بار دانلود)
توابع چند متغیره- قسمت اول   (1129 بار دانلود)
مختصات استوانه ای و مختصات کروی   (801 بار دانلود)
رویه های درجه دو   (1113 بار دانلود)
مروری بر بردارها، منحنی های درجه دوم، رویه های درجه دوم   (2543 بار دانلود)
توابع برداری بخش دوم   (1415 بار دانلود)
توابع برداری- بخش اول   (1579 بار دانلود)
منحنی های قطبی خاص   (878 بار دانلود)
مساحت سطح محصور منحنی های پارامتری   (1818 بار دانلود)
مختصات قطبی   (6584 بار دانلود)
به روز شده در 27 بهمن 1399
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس   (819 بار دانلود)
کتاب مارون   (1008 بار دانلود)
جدول خلاصه آزمون فرض   (1310 بار دانلود)
در این جدول آزمون های فرض مختلف به صورت خلاصه آورده شده است.
انتگرال غیر عادی نوع اول   (785 بار دانلود)
جدول تبدیل لاپلاس   (520 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- سری های عددی و توانی   (926 بار دانلود)
آزمون فرض   (1605 بار دانلود)
فاصله اطمینان   (1617 بار دانلود)
برآورد، فاصله اطمینان
توزیع های نمونه ای بخش یک   (1844 بار دانلود)
توزیع میانگین، قضیه حد مرکزی و ...
توزیع های نمونه ای بخش دوم   (1849 بار دانلود)
توزیع نمونه ای واریانس، توزیع t-استیودنت و...
جداول آماری   (1825 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال، خی دو، و توزیع t- استودنت
فرمول های مقدماتی مشتق و انتگرال   (1194 بار دانلود)
در این فایل فرمول های مقدماتی مشتق و انتگرال به صورت خلاصه در یک جدول آورده شده اند.
توزیع های پیوسته خاص   (2431 بار دانلود)
توزیع یکنواخت، توزیع نمایی، ارتباط توزیع نمایی و پوآسون، توزیع گاما، ارتباط توزیع نمایی و گاما، توزیع نرمال، تقریب توزیع دوجمله ای و پواسون با توزیع نرمال، توزیع بتا
توزیع های گسسته خاص   (1779 بار دانلود)
متغیر تصادفی برنولی، توزیع دوجمله‌ای، توزیع هندسی، توزیع دوجمله‌ای منفی، توزیعفوق هندسی، توزیع پوآسون
امید ریاضی   (2100 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال   (1624 بار دانلود)
اعداد مختلط   (6247 بار دانلود)
اعداد مختلط، فرم قطبی عدد مختلط،فرمول دموآور، ریشه های n ام عدد مختلط، فرمول اویلر، فرم نمایی عدد مختلط، ریشه های معادله درجه دو، قضیه اساسی جبر، مکان هندسی در صفحه مختلط
تمرینات معادلات دیفرانسیل کامل   (653 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی پیوسته   (2324 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی پیوسته، توزیع توام،چگالی شرطی،
چگالی توام متغیر های تصادفی گسسته   (2144 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی گسسته
متغیرهای تصادفی- تابع توزیع و ...   (2583 بار دانلود)
تمرینات سری دوم- احتمال بخش دوم   (1365 بار دانلود)
تمرینات معادلات دیفرانسیل جداشدنی و همگن   (602 بار دانلود)
معادله دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال   (836 بار دانلود)
متغیر های تصادفی   (2269 بار دانلود)
احتمال-بخش سوم (فرمول احتمال کل و فرمول بیز)   (2199 بار دانلود)
احتمال-بخش دوم (احتمال شرطی)   (2126 بار دانلود)
مفاهیم اولیه و معادلات دیفرانسیل جداشدنی   (903 بار دانلود)
مرتبه معادله دیفرانسیل، معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر یا جدا شدنی، معادلات دیفرانسیل قابل تبدیل به معادله دیفرانسیل جداشدنی، معادله دیفرانسیل همگن
تمرینات سری اول   (1571 بار دانلود)
احتمال- بخش اول   (2744 بار دانلود)
ترکیبیات   (3212 بار دانلود)
تمرین ریاضی یک- کاربرد انتگرال، انتگرال ناسره و سری   (954 بار دانلود)
حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری توانی   (754 بار دانلود)
دنباله و سری   (1021 بار دانلود)
انتگرال های غیر عادی   (903 بار دانلود)
کاربرد انتگرال- قسمت دوم   (1023 بار دانلود)
تمرین معادلات سری سوم   (511 بار دانلود)
ریاضی یک- انتگرال معین و کاربرد آن تا قبل از محاسبه حجم   (1288 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- ادامه لاپلاس- کلاس مجازی   (663 بار دانلود)
معادلات دیفرانسیل جلسه دوازدهم تا چهاردهم کلاس مجازی-تبدیل لاپلاس   (839 بار دانلود)
اتگرال گیری- تغییر متغیرهای مثلثاتی، توابع مثلثاتی،تغییر متغیر گویاساز، دوجمله ای دیفرانسیلی و ...   (1191 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- توابع گویا- تجزیه به کسرهای جزئی   (1333 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه دهم و یازدهم -کلاس مجازی   (697 بار دانلود)
تمرین مبانی احتمال- سری دوم   (519 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- روش جزء به جزء   (1155 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- تغییر متغیر   (1293 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه هشتم و نهم -کلاس مجازی   (846 بار دانلود)
جزوه-مبانی احتمال- 7 اردیبهشت   (655 بار دانلود)
تمرین آمار مقدماتی- سری اول   (965 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه ششم و هفتم -کلاس مجازی   (751 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- مقادیر اکسترمم، قضیه رل و مقدار میانگین،...-کلاس مجازی   (1235 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ریاضی یک   (888 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل   (678 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسل- آدامز   (1444 بار دانلود)
اسلاید های آمار توصیفی- جلسه 26 فروردین   (4448 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کاربردمشتق- هوپیتال-کلاس مجازی   (1215 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسیل - استوارت   (1083 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- توابع هذلولوی-کلاس مجازی   (923 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه پنجم -کلاس مجازی   (826 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه چهارم کلاس مجازی   (806 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کلاس مجازی- به روز شده 24 فروردین   (1210 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه اول تا سوم کلاس مجازی   (1052 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
a_sobhani@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس