امیرحسین سبحانی

درباره من

دکتر امیرحسین سبحانی
image

استادیار گروه آموزشی ریاضی محض @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

(1400/10/29)

استنادات

76

h-index

5

i10-index

4

مؤلفین همکار

8

اسکوپوس

(1400/11/2)

استنادات

53

مقالات

7

h-index

4

مؤلفین همکار

8

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1383-1386

کارشناسی

دانشگاه سمنان

1387-1390

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

1391-1395

دکتری

علم و صنعت ایران

تجارب

مهارت ها

برنامه نویسی ++C

برنامه نویسی متمتیکا

برنامه نویسی میپل

برنامه نویسی متلب

برنامه نویسی Python

spss

Microsoft excel

اولویت های پژوهشی

معادلات دیفرانسیل تصادفی

محاسبات موازی

نظریه تقریب

ریاضیات مالی

موجک

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
A Numerical Method for Pricing Discrete Barrier Option by CAS Wavelet
پنجاه و یکمین کنفرانس بین المللی سالانه ریاضی ایران(2021-02-15)
^امیرحسین سبحانی*

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
دنباله ها   (30 بار دانلود)
این فایل در تاریخ 10 دی 1400 به روز رسانی شده است.
سری ها   (45 بار دانلود)
این فایل در تاریخ 10 دی 1400 به روز رسانی شده است.
آمار و احتمال مهندسی- فرزانگان- چگالی توام   (61 بار دانلود)
نمرات مربوط به فقط بخش چگالی توام است و از 5 نمره می باشد.
تقریب خطی و دیفرانسیل   (41 بار دانلود)
تقریب خطی و دیفرانسیل
مشتق   (137 بار دانلود)
مروری بر حد   (204 بار دانلود)
نرم افزار R   (74 بار دانلود)
جدول آماری توزیع فیشر F   (116 بار دانلود)
جدول run test   (113 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال سطح- قضیه دیورژانس و قضیه استوکس   (236 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال سطح- قضیه دیورژانس و قضیه استوکس
آنالیز برداری- انتگرال خط و قضیه گرین   (264 بار دانلود)
آنالیز برداری- انتگرال خط و قضیه گرین
آزمون فرض- زیستی   (140 بار دانلود)
آنالیز برداری   (307 بار دانلود)
برآورد و فاصله اطمینان - زیستی   (147 بار دانلود)
انتگرال دوگانه- قسمت دوم و انتگرال سه گانه   (319 بار دانلود)
خلاصه فرمول های توابع برداری   (266 بار دانلود)
انتگرال دوگانه قسمت اول   (376 بار دانلود)
داده های spss   (179 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت چهارم   (286 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت سوم   (305 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان پایان ترم ریاضی عمومی 2   (236 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان میان ترم ریاضی عمومی 2   (235 بار دانلود)
توابع چند متغیره قسمت دوم   (466 بار دانلود)
توابع چند متغیره- قسمت اول   (385 بار دانلود)
مختصات استوانه ای و مختصات کروی   (278 بار دانلود)
رویه های درجه دو   (351 بار دانلود)
مروری بر بردارها، منحنی های درجه دوم، رویه های درجه دوم   (817 بار دانلود)
توابع برداری بخش دوم   (435 بار دانلود)
توابع برداری- بخش اول   (615 بار دانلود)
منحنی های قطبی خاص   (311 بار دانلود)
مساحت سطح محصور منحنی های پارامتری   (669 بار دانلود)
مختصات قطبی   (2135 بار دانلود)
به روز شده در 27 بهمن 1399
کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال توماس   (352 بار دانلود)
کتاب مارون   (492 بار دانلود)
جدول خلاصه آزمون فرض   (660 بار دانلود)
در این جدول آزمون های فرض مختلف به صورت خلاصه آورده شده است.
انتگرال غیر عادی نوع اول   (300 بار دانلود)
جدول تبدیل لاپلاس   (209 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- سری های عددی و توانی   (412 بار دانلود)
آزمون فرض   (701 بار دانلود)
فاصله اطمینان   (601 بار دانلود)
برآورد، فاصله اطمینان
توزیع های نمونه ای بخش یک   (793 بار دانلود)
توزیع میانگین، قضیه حد مرکزی و ...
توزیع های نمونه ای بخش دوم   (813 بار دانلود)
توزیع نمونه ای واریانس، توزیع t-استیودنت و...
جداول آماری   (837 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال، خی دو، و توزیع t- استودنت
فرمول های مقدماتی مشتق و انتگرال   (561 بار دانلود)
در این فایل فرمول های مقدماتی مشتق و انتگرال به صورت خلاصه در یک جدول آورده شده اند.
توزیع های پیوسته خاص   (895 بار دانلود)
توزیع یکنواخت، توزیع نمایی، ارتباط توزیع نمایی و پوآسون، توزیع گاما، ارتباط توزیع نمایی و گاما، توزیع نرمال، تقریب توزیع دوجمله ای و پواسون با توزیع نرمال، توزیع بتا
توزیع های گسسته خاص   (677 بار دانلود)
متغیر تصادفی برنولی، توزیع دوجمله‌ای، توزیع هندسی، توزیع دوجمله‌ای منفی، توزیعفوق هندسی، توزیع پوآسون
امید ریاضی   (897 بار دانلود)
جدول توزیع نرمال   (804 بار دانلود)
اعداد مختلط   (2438 بار دانلود)
اعداد مختلط، فرم قطبی عدد مختلط،فرمول دموآور، ریشه های n ام عدد مختلط، فرمول اویلر، فرم نمایی عدد مختلط، ریشه های معادله درجه دو، قضیه اساسی جبر، مکان هندسی در صفحه مختلط
تمرینات معادلات دیفرانسیل کامل   (313 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی پیوسته   (1047 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی پیوسته، توزیع توام،چگالی شرطی،
چگالی توام متغیر های تصادفی گسسته   (930 بار دانلود)
چگالی توام متغیر های تصادفی گسسته
متغیرهای تصادفی- تابع توزیع و ...   (1180 بار دانلود)
تمرینات سری دوم- احتمال بخش دوم   (654 بار دانلود)
تمرینات معادلات دیفرانسیل جداشدنی و همگن   (272 بار دانلود)
معادله دیفرانسیل کامل و عامل انتگرال   (411 بار دانلود)
متغیر های تصادفی   (1085 بار دانلود)
احتمال-بخش سوم (فرمول احتمال کل و فرمول بیز)   (1067 بار دانلود)
احتمال-بخش دوم (احتمال شرطی)   (944 بار دانلود)
مفاهیم اولیه و معادلات دیفرانسیل جداشدنی   (396 بار دانلود)
مرتبه معادله دیفرانسیل، معادله دیفرانسیل تفکیک پذیر یا جدا شدنی، معادلات دیفرانسیل قابل تبدیل به معادله دیفرانسیل جداشدنی، معادله دیفرانسیل همگن
تمرینات سری اول   (774 بار دانلود)
احتمال- بخش اول   (1306 بار دانلود)
ترکیبیات   (1407 بار دانلود)
تمرین ریاضی یک- کاربرد انتگرال، انتگرال ناسره و سری   (576 بار دانلود)
حل معادلات دیفرانسیل به کمک سری توانی   (376 بار دانلود)
دنباله و سری   (577 بار دانلود)
انتگرال های غیر عادی   (485 بار دانلود)
کاربرد انتگرال- قسمت دوم   (575 بار دانلود)
تمرین معادلات سری سوم   (266 بار دانلود)
ریاضی یک- انتگرال معین و کاربرد آن تا قبل از محاسبه حجم   (761 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- ادامه لاپلاس- کلاس مجازی   (332 بار دانلود)
معادلات دیفرانسیل جلسه دوازدهم تا چهاردهم کلاس مجازی-تبدیل لاپلاس   (452 بار دانلود)
اتگرال گیری- تغییر متغیرهای مثلثاتی، توابع مثلثاتی،تغییر متغیر گویاساز، دوجمله ای دیفرانسیلی و ...   (697 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- توابع گویا- تجزیه به کسرهای جزئی   (754 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه دهم و یازدهم -کلاس مجازی   (358 بار دانلود)
تمرین مبانی احتمال- سری دوم   (270 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- روش جزء به جزء   (673 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- انتگرال- تغییر متغیر   (721 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه هشتم و نهم -کلاس مجازی   (485 بار دانلود)
جزوه-مبانی احتمال- 7 اردیبهشت   (312 بار دانلود)
تمرین آمار مقدماتی- سری اول   (434 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه ششم و هفتم -کلاس مجازی   (382 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- مقادیر اکسترمم، قضیه رل و مقدار میانگین،...-کلاس مجازی   (704 بار دانلود)
نمونه سوال میان ترم ریاضی یک   (446 بار دانلود)
نمونه سوالات امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل   (335 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسل- آدامز   (881 بار دانلود)
اسلاید های آمار توصیفی- جلسه 26 فروردین   (1920 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کاربردمشتق- هوپیتال-کلاس مجازی   (715 بار دانلود)
کتاب حساب دیفرانسیل - استوارت   (667 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- توابع هذلولوی-کلاس مجازی   (567 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه پنجم -کلاس مجازی   (446 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه چهارم کلاس مجازی   (451 بار دانلود)
جزوه ریاضی یک- کلاس مجازی- به روز شده 24 فروردین   (848 بار دانلود)
جزوه معادلات دیفرانسیل- جلسه اول تا سوم کلاس مجازی   (519 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی ریاضی محض، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
a_sobhani@semnan.ac.ir
(+98)2331530000

فرم تماس